europejski

Encyklopedia PWN

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), ang. European Bank for Reconstruction and Development Wymowa(EBRD Wymowa),
międzynarodowy bank, założony 1990, z siedzibą w Londynie;
Europejski Fundusz Ukierunkowania i Gwarancji dla Rolnictwa, fr. Fonds Européenne d’Orientation et de Garantie Agricole (FEOGA), ang. The European Agricultural Guidance and Gurantee Fund (EAGGF),
jeden z funduszy EWG (ob. Wspólnoty Eur.), utworzony 1962, uczestniczy w finansowaniu jej wspólnej polityki rolnej;
Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych, ang. European Telecommunication Standards Institute (ETSI),
stowarzyszenie utworzone 1988, z siedzibą w Sophia-Antipolis we Francji (dep. Alpes-Maritimes);
Europejski Komitet Normalizacyjny, fr. Comité Européen de Normalisation (CEN),
stowarzyszenie utworzone 1974 (początki działalności od 1961), z siedzibą w Brukseli;
Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki, fr. Comité Européen de Normalisation Électrotechnique (CENELEC),
stowarzyszenie utworzone 1973 (z połączenia CENELCOM, zał. od 1963, i CENEL), z siedzibą w Brukseli;
rasy kotów pochodzące od kotów nubijskich i żbików;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia