etyczny

Encyklopedia PWN

teonomizm
[gr.],
pogląd filozoficzno-etyczny głoszący, że normy moralne czerpią swą obowiązującą moc z boskiego ustanowienia i mają charakter absolutny;
czasopismo kult.-społ., wyd. 1927–39 w Poznaniu przez wydawnictwo katol. Księgarnia Św. Wojciecha;
Tiendriakow Władimir F., ur. 5 XII 1923, Makarowskaja (obwód wołgogradzki), zm. 3 VIII 1984, Moskwa,
pisarz rosyjski;
Tomáš ze Štítného, ur. ok. 1333, zm. 1409(?),
pierwszy znany z nazwiska świecki pisarz czeski;
transplantologia
[łac. transplantare ‘szczepić’, ‘przesadzać’, gr. lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
dział medycyny, nauka zajmująca się przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów;
Triegubow Jurij A., Treguboff, ur. 4 IV 1913, Petersburg, zm. 27 II 2000, Frankfurt nad Menem,
prozaik rosyjski;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia