etyczny

Encyklopedia PWN

uporządkowany zbiór poglądów filozoficzno-etycznych mających na celu sformułowanie metody moralnej oceny aktów;
Szczepański Jan Józef, ur. 12 I 1919, Warszawa, zm. 20 II 2003, Kraków,
pisarz, z wykształcenia orientalista.
Szczerbak Jurij, ur. 12 X 1934, Kijów,
ukr. pisarz i działacz społ., z zawodu lekarz;
Szczypiorski Andrzej, ur. 3 II 1924, Warszawa, zm. 16 V 2000, tamże,
syn Adama, prozaik i publicysta.
szkoła megarejska, szkoła dialektyków, szkoła erystyków,
szkoła filoz., zał. w IV w. p.n.e. przez Euklidesa z Megary;
„sztuka dla sztuki”, l’art pour l’art,
formuła wyrażająca koncepcję sztuki tzw. czystej, tj. pozbawionej zadań pozaartyst., etycznych, rel., polit., światopoglądowych i dydaktycznych, realizującej cele ściśle estetyczne;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia