etyce

Encyklopedia PWN

Piwowarczyk Jan, ur. 29 I 1889, Brzeźnica, zm. 29 XII 1959, Kraków,
etyk, socjolog, ksiądz;
filoz.:
w etyce obowiązek dany w doświadczeniu moralnym, którego korelatem jest dobro.
ekon., socjol. proces złożonej aktywności fizyczno-umysłowej, której celem jest przekształcenie szeroko rozumianego środowiska w ten sposób, by zwiększyć szanse przeżycia gatunku ludzkiego.
prakseologia
[gr. práxis ‘działanie’, ‘czynność’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
metodol., naukozn.:
prawo natury, prawo naturalne:
preferencja
[łac.]:
w etyce utylitarystycznej — zaproponowany przez J. Benthama rachunek szeregujący wartość działań wg stopnia ich przyjemności.
uczucie zadowolenia z osiągniętego dobra;
racjonalizm
[łac. rationalis ‘rozsądny’]:
relatywizm
[łac.],
filoz. pogląd, według którego wartości (poznawcze, etyczne, estetyczne itd.) mają charakter względny;
Royce
[roıs]
Josiah, ur. 10 XI 1855, Grass Valley (stan Kalifornia), zm. 14 IX 1916, Cambridge (stan Massachusetts),
filozof amerykański;
sąd organizacyjny Pol. Związku Łowieckiego;
Scheler
[szẹ:lər]
Max Wymowa, ur. 22 VIII 1874, Monachium, zm. 19 V 1928, Frankfurt n. Menem,
filozof niemiecki.
Schlick
[szlık]
Moritz Wymowa, ur. 14 IV 1882, Berlin, zm. 26 VI 1936, Wiedeń,
niem. filozof, matematyk i fizyk;
Sidgwick
[sı̣dżuık]
Henry, ur. 31 V 1838, Skipton (Yorkshire, Anglia), zm. 29 VIII 1900, Cambridge,
filozof brytyjski;
nurt socjalizmu (koniec XIX w.);

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

etyka
1. «ogół zasad i norm postępowania przyjętych w danej epoce i w danym środowisku»
2. «nauka o moralności»

• etyczny • etycznie • etyczność • etyk
etyka biblijna «zawarty w Biblii zespół norm moralnych i ich uzasadnień, będący podstawą etyki chrześcijańskiej»
etyka lekarska «zespół norm moralnych dotyczących obowiązków i powinności lekarza w jego postępowaniu z chorymi»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia