etyce

Encyklopedia PWN

Condorcet
[kądorsẹ]
Jean Antoine Nicolas de Wymowa, markiz, ur. 17 IX 1743, Ribemont, zm. III lub IV 1794, Clamart,
francuski filozof, matematyk, ekonomista i działacz polityczny.
Demokryt z Abdery, Dēmókritos, ur. ok. 460, Abdera (Tracja), zm. ok. 370 p.n.e., tamże,
filozof grecki, najbardziej wszechstronny uczony starożytny przed Arystotelesem, współtwórca atomistycznej teorii budowy świata.
Elzenberg Henryk Józef Maria, ur. 18 IX 1887, Warszawa, zm. 6 IV 1967, tamże,
aksjolog, filozof kultury i religii, historyk filozofii, krytyk lit., tłumacz.
feminizm
[łac. femina ‘kobieta’],
nazwa bardzo szerokiego ruchu o charakterze politycznym, społecznym, kulturowym i intelektualnym, którego różne orientacje, szkoły, teorie i badania łączy wspólne przekonanie, że kobiety były i są przedmiotem dyskryminacji.
Gogacz Mieczysław, ur. 17 XI 1926, Nadbrzeż k. Rypina,
filozof;
Herbart Johann Friedrich Wymowa, ur. 4 V 1776, Oldenburg, zm. 14 VIII 1841, Getynga,
niem. pedagog i filozof.
Lazari-Pawłowska Ija, ur. 8 V 1921, Arniszyce (Rosja), zm. 10 XI 1994, Łódź,
filozof, nauczycielka etyki, logiki i metodologii nauk;
w etyce dziedzina dociekań dotyczących wartości i norm moralnych, wypływająca z przekonania, że podstaw moralności należy szukać w metafizyce
Plotyn, Plōtínos, ur. 204 lub 205, prawdopodobnie Lykon polis (ob. Asjut), zm. 270, Rzym,
filozof grecki, twórca neoplatonizmu.
Spinoza Baruch, Benedictus Despinoza, Benedictus d’Espinoza, ur. 24 XI 1632, Amsterdam, zm. 21 II 1677, Haga,
filozof holenderski, jeden z głównych przedstawicieli nowożytnego racjonalizmu.
w refleksji etycznej kardynalna cnota porządkująca wybory ludzkiej woli lub normatywny punkt odniesienia dla rozumu wskazującego woli prawidłowy wybór; w refleksji prawniczej kryterium dla norm prawnych, a nawet nie zawsze określany zbiór uprawnień przysługujących jednostkom lub/i grupom; w refleksji społecznej treść właściwego (pożądanego) ładu wspólnotowego, ewentualnie uwzględniająca potrzeby lub preferencje jednostki lub/i grupy; w refleksji teologicznej przymiot Boga, często ujmowanego przez prymat woli jako ten, który ustanawia natury (istoty) gatunków lub ład wszechrzeczy.
Styczeń Tadeusz, ur. 21 XII 1931, Wołowice, zm. 14 X 2010, Trzebnica,
filozof, ksiądz;
sumienie, gr. syneídēsis, łac. conscientia,
pojęcie z zakresu moralistyki, etyki i teologii moralnej (o bardzo szerokim znaczeniu), rozumiane zazwyczaj jako: wewnętrzna instancja orzekania moralnego, indywidualne rozeznanie dobra i zła, zinterioryzowane wartości uznane przez jednostkę, a wyznawane przez grupę społeczną.
Weber Max Wymowa, ur. 21 IV 1864, Erfurt, zm. 14 VII 1920, Monachium,
niemiecki socjolog, historyk, religioznawca, metodolog nauk społecznych.
Woroniecki Adam Korybut, książę, imię zakonne Jacek, ur. 1878, zm. 1949,
ksiądz, dominikanin, teolog, filozof;
abnegacja
[łac. abnegatio ‘odmawianie’, ‘zaprzeczenie’, ‘wyrzekanie się’],
w etyce i ascezie postawa rezygnacji z dóbr materialnych, uczuć, zamierzeń, akt wyrzeczenia się ich, z powodu miłosierdzia, wyboru wartości wyższych, doskonalenia się lub ofiary.
Abramowski Edward Józef, ur. 17 VIII 1868, Stefanino (Ukraina), zm. 21 VI 1918, Warszawa,
działacz społeczny, socjolog, filolog, psycholog, twórca polskiej odmiany kooperatyzmu, teoretyk spółdzielczości.
adwokatura
[łac. advocatus ‘przyzwany na pomoc’],
palestra,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich.
afirmacja
[łac. affirmatio ‘potwierdzenie’, ‘przyjęcie’],
w filozofii poznania stwierdzenie lub uznanie czegoś (prawdy, istnienia);
Amalryk z Bène, Amalryk z Chartres, ur. w poł. XII w., Bène k. Chartres, zm. 1206 lub 1207, Paryż,
francuski filozof i teolog;

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

etyka
1. «ogół zasad i norm postępowania przyjętych w danej epoce i w danym środowisku»
2. «nauka o moralności»

• etyczny • etycznie • etyczność • etyk
etyka biblijna «zawarty w Biblii zespół norm moralnych i ich uzasadnień, będący podstawą etyki chrześcijańskiej»
etyka lekarska «zespół norm moralnych dotyczących obowiązków i powinności lekarza w jego postępowaniu z chorymi»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia