etyce

Encyklopedia PWN

Wiklef, Wyclif, Wycliffe, John Wymowa, ur. ok. 1330, zm. 31 XII 1384, Lutterworth
angielski filozof, teolog i reformator religijny.
Wiszowaty Andrzej, ur. 1608, zm. 1678,
wnuk Fausta Socyna, myśliciel, działacz rel. i pisarz;
Witruwiusz, Vitruvius, żył w I w. p.n.e.,
architekt rzymski, autor słynnego traktatu o architekturze.
Wittgenstein
[wı̣tgnsztain]
Ludwig Josef Johan Wymowa, ur. 26 IV 1889, Wiedeń, zm. 29 IV 1951, Cambridge,
filozof austriacki, jeden z najbardziej wpływowych filozofów XX w..
Wojciech z Kalisza, Albertus Calisius, data ur. nieznana, zm. ok. 1601,
pedagog;
psychol., filoz. dyspozycja człowieka do świadomego i celowego regulowania swego postępowania, do podejmowania decyzji i wysiłków w celu realizacji zamierzonych działań, zachowań, postaw, a zaniechania innych, zwłaszcza jeżeli działania te są związane z przezwyciężeniem wewnętrznych lub zewnętrznych przeszkód.
Wróblewski Bronisław, ur. 13 XI 1888, Twer (Rosja), zm. 26 VIII 1941, Wilno,
ojciec Jerzego i Andrzeja (1927–57), prawnik; specjalista w dziedzinie prawa karnego, kryminologii oraz teorii prawa;
Wundt
[wunt]
Wilhelm Wymowa, ur. 16 VIII 1832, Neckarau k. Mannheim, zm. 31 VIII 1920, Grossbothen k. Lipska,
niem. fizjolog, psycholog i filozof.
yi
[chiń., ‘sprawiedliwość’, ‘praworządność’],
jedna z 4 podstawowych zasad etyki konfucjańskiej;
zaratusztrianizm, zoroastryzm,
religia irańska powstała prawdopodobnie w wyniku reformy starych plemiennych kultów irańskich przez Zaratusztrę;
Znak, Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”,
wydawnictwo zał. 1959 w Krakowie;
Znamierowski Czesław, ur. 8 V 1888, Warszawa, zm. 26 IX 1967, Poznań,
filozof, socjolog, teoretyk państwa i prawa.
organizacja ideowo-wychowawcza, powołana II 1989 w wyniku połączenia Ruchu Harcerstwa Rzeczypospolitej (półkonspiracyjnego środowiska wewn. ZHP, działającego od 1981, a formalnie istniejącego od 1988 i wywodzącego się z Białej Służby wspieranej przez Kościół katol.) oraz niezależnych grup harcerskich;

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

etyka
1. «ogół zasad i norm postępowania przyjętych w danej epoce i w danym środowisku»
2. «nauka o moralności»

• etyczny • etycznie • etyczność • etyk
etyka biblijna «zawarty w Biblii zespół norm moralnych i ich uzasadnień, będący podstawą etyki chrześcijańskiej»
etyka lekarska «zespół norm moralnych dotyczących obowiązków i powinności lekarza w jego postępowaniu z chorymi»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia