etnometodologia

Encyklopedia PWN

etnometodologia
[gr. éthnos ‘lud’, ‘plemię’, ‘naród’, méthodos ‘badanie’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
kierunek socjologii współcz. zapoczątkowany w latach 60. XX w. przez H. Garfinkela (Studia z etnometodologii 1967, wyd. pol. 2007).
socjologia
[łac.-gr.],
w pierwotnym i najszerszym znaczeniu nauka o społeczeństwie.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia