estetyce

Encyklopedia PWN

estetyka
[gr. aisthētikḗ (epistḗmē) od aísthēsis ‘wrażenie zmysłowe (nauka o wrażeniach)’],
pojmowana jako dyscyplina filozoficzna jest wiedzą o przedmiotach pięknych i przeżyciach z nimi związanych, potraktowana zaś jako oddzielna nauka — jest ogólną teorią sztuki.
dział estetyki ogólnej poświęcony muzyce,
teoria sztuki rozwijana w Japonii. Jako dziedzina wiedzy pojawiła się w Japonii pod wpływem Zachodu w końcu XIX w.;
Gołaszewska Maria, z domu Naksianowicz, ur. 29 VI 1926, Kurzelów, zm. 6 XI 2015,
filozof.
Tatarkiewicz Władysław, ur. 3 IV 1886, Warszawa, zm. 4 IV 1980, tamże,
polski filozof, historyk filozofii, estetyk i historyk sztuki.
Diderot
[didrọ]
Denis Wymowa, ur. 5 X 1713, Langres, zm. 31 VII 1784, Paryż,
francuski filozof i pisarz oświeceniowy, główny redaktor Wielkiej encyklopedii francuskiej.
Eco
[ẹko]
Umberto Wymowa, ur. 5 I 1932, Alessandria (Piemont), zm. 19 II 2016, Mediolan,
włoski semiotyk, estetyk, pisarz i publicysta.
Hegel Georg Wilhelm Friedrich, ur. 27 VIII 1770, Stuttgart, zm. 14 XI 1831, Berlin,
filozof niemiecki, jeden z twórców klasycznej idealistycznej filozofii niemieckiej.
Ingarden Roman Witold, ur. 5 II 1893, Kraków, zm. 15 VI 1970, tamże,
filozof i estetyk.
Lissa Zofia, ur. 19 X 1908, Lwów, zm. 26 III 1980, Warszawa,
muzykolog;
Bachtin Michaił M., ur. 17 XI 1895, Orzeł, zm. 7 III 1975, Klimowsk k. Moskwy,
rosyjski myśliciel, estetyk i metodolog, teoretyk dialogu, badacz literatury i języka rosyjskiego;
Batteux
[batọ̈]
Charles, książę, ur. 6 V 1713, Reims, zm. 14 VII 1780, Paryż,
fr. filozof, estetyk i pedagog;
Dessoir
[desuạr]
Max, ur. 8 II 1867, Berlin, zm. 19 VII 1947, Königstein,
niem. filozof, estetyk i psycholog; jeden z czołowych przedstawicieli tzw. ogólnej nauki o sztuce (estetyka);
Elzenberg Henryk Józef Maria, ur. 18 IX 1887, Warszawa, zm. 6 IV 1967, tamże,
aksjolog, filozof kultury i religii, historyk filozofii, krytyk lit., tłumacz.
Hanslick
[hạnslık]
Eduard, ur. 11 IX 1825, Praga, zm. 6 VIII 1904, Baden k. Wiednia,
austr. krytyk muz., muzykolog i estetyk;
Home
[um]
Henry, lord Kames, ur. 1696, Kames (Szkocja), zm. 27 XII 1782, Edynburg,
ang. filozof i estetyk;

Słownik języka polskiego PWN

estetyka
1. «ładny, gustowny wygląd czegoś»
2. «poczucie piękna»
3. «dyscyplina filozoficzna zajmująca się nauką o pięknie»
4. «ogólna teoria sztuki badająca treść i formy dzieł artystycznych»

• estetyczny • estetycznie • estetyczność • estetyk
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia