epizoochoria

Encyklopedia PWN

epizoochoria
[gr. epí ‘na’, ‘nad’, dzṓon ‘zwierzę’, choreúō ‘tańczę’, ‘krążę dookoła’],
egzochoria, epichoria,
ekol. rodzaj rozsiewania nasion;
egzochoria
[gr. éxō ‘na zewnątrz’, choreúō ‘tańczę’, ‘krążę dookoła’],
ekol. rodzaj rozsiewania diaspor przez rośliny, → epizoochoria.
zoochoria
[gr.],
zwierzęcosiewność,
rozsiewanie diaspor przez zwierzęta;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia