epipelagial

Encyklopedia PWN

pelagial
[gr. pélagos ‘morze’],
toń wodna,
hydrol. wody otwarte mórz, oceanów i jezior;
makreloszowate, Scomberesocidae,
rodzina ryb mor. z rzędu belonokształtnych;

Słownik języka polskiego PWN

epipelagial «górna warstwa toni morskiej nad dnem głębokim»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia