enzymatyczny

Encyklopedia PWN

substancje hamujące aktywność enzymatyczną.
zdolność katalizowania reakcji biochemicznych właściwa białkom z grupy enzymów
substancje umożliwiające, wzmagające lub ochraniające aktywność katalityczną enzymów;
aktywność określonej ilości lub całkowita preparatu enzymatycznego;
elektroda (a właściwie część ogniwa galwanicznego) o powierzchni zmodyfikowanej za pomocą jednego lub kilku enzymów, wykorzystywana w metodach analizy chem. w potencjometrii lub amperometrii.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia