energia jonizacji

Encyklopedia PWN

SAMPEX Wymowa, ang. Solar Anomalous and Magnetospheric Particle Explorer Wymowa,
amer. sztuczny satelita Ziemi;
efekt kwantowy polegający na przenikaniu (tzw. tunelowaniu) cząstki przez obszar, który dla tej cząstki, opisywanej klasycznie, jest niedostępny;
rozkład natężenia promieniowania rentgenowskiego w zależności od długości fali (lub częst.), otrzymywany za pomocą spektrometru rentgenowskiego;
w kwantowej teorii struktury atomów i cząsteczek chem. metoda polegająca na rozwiązywaniu równania Schrödingera przy użyciu metod analizy numerycznej oraz uniwersalnych stałych fiz., jak masa i elektryczne ładunki cząstek, stała Plancka;
ACE, ang. Advanced Composition Explorer,
amerykański próbnik kosmiczny;
fiz. jonizacja wywołana przegrupowaniem energii wewnątrz atomu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia