energią wiązania

Encyklopedia PWN

energia, którą trzeba dostarczyć układowi fiz. (np. cząsteczce, jądru atomowemu), aby rozdzielić go na poszczególne składniki;
oddziaływanie między atomami lub grupami atomów prowadzące do utworzenia bardziej złożonego układu, np. cząsteczki, kryształu (szkło kryształowe);
energia jądrowa, energia atomowa,
część energii wiązania jąder atomowych wyzwalająca się w procesach rozszczepienia ciężkich jąder oraz łączenia się (syntezy) jąder lekkich (reakcja jądrowa)
energia potencjalna nagromadzona w ciele sprężystym przy odkształcaniu wywołanym obciążeniem.
rodzaj oddziaływania międzycząsteczkowego lub wewnątrzcząsteczkowego za pośrednictwem atomu wodoru;
wiązanie wysokoenergetyczne, wiązanie makroenergetyczne,
biochem. wiązanie chemiczne, którego rozkład uwalnia w komórkach organizmów żywych znaczne ilości energii swobodnej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia