endozoochoria

Encyklopedia PWN

bot. rodzaj rozsiewania nasion;
zoochoria
[gr.],
zwierzęcosiewność,
rozsiewanie diaspor przez zwierzęta;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia