endogennych

Encyklopedia PWN

aminokwasy białkowe syntetyzowane przez organizm ludzki i zwierzęcy oraz przez rośliny;
med. grupa zaburzeń psychicznych uwarunkowanych czynnikami genetycznymi oraz nabytymi czynnikami kształtującymi biol. środowisko organizmu;
substancje endogenne — endogenne peptydy opioidowe oraz związki syntetyczne o budowie peptydowej, działające jako agoniści receptorów opioidowych (receptory);
cykliczne nasilanie się i zmniejszanie procesów życiowych organizmów, będące wyrazem ich przystosowania do zdarzeń w środowisku;
afektywne choroby, zespoły afektywne, dawniej psychoza maniakalno-depresyjna, cyklofrenia,
med. grupa endogennych zaburzeń psychicznych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia