endogeniczne

Encyklopedia PWN

wysoko położone fragmenty lądów, mniej lub bardziej rozczłonkowane, o dużych wysokościach względnych i nachyleniach stoków, oddzielone od sąsiednich wyżyn lub nizin wyraźną granicą naturalną.
Romer Paul, ur. 7 XI 1955, Denver,
ekonomista amerykański;
geol. obiekty geol. utworzone przez procesy tektoniczne, wywołane czynnikami endogenicznymi (diastrofizm), odznaczające się pewnym stopniem jednolitości wewn. oraz wyodrębnieniem względem otoczenia;
wspólnota gospodarstwa społecznego (WGS), ang. Community-based Social Farming (CSF),
nowa forma gospodarowania na obszarach wiejskich.
wąski pas lądu, na którego kształt ma wpływ działalność mórz i oceanów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia