encyklopedyczny

Encyklopedia PWN

stosowane od XIX w. określenie dziedzin twórczości artystycznej percypowanych wzrokowo, obejmujące architekturę, rzeźbę, malarstwo, grafikę, rzemiosło artystyczne.
sztuki wyzwolone, łac. artes liberales,
przedmioty wykładane w szkołach starożytnego Rzymu i w średniowiecznej Europie.
Tatiszczew Wasilij N., ur. 29 IV 1686, k. Pskowa, zm. 26 VII 1750, w. Bolidno k. Moskwy,
ros. historyk, myśliciel społ. i działacz państwowy;
wersyfikacja
[łac.]:
Wiedza Powszechna, Wydawnictwo „Wiedza Powszechna” Sp. z o.o.,
wydawnictwo utworzone 1952 z istniejącej od 1946 w Czytelniku redakcji serii «Wiedza Powszechna»; największy pol. edytor literatury popularnonauk. i słowników dwujęzycznych;
Wołodkiewicz Witold, ur. 23 X 1929, Warszawa, zm. 13 II 2021, tamże,
prawnik; specjalista w dziedzinie prawa rzymskiego i historii prawa;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia