encyklopedyczny

Encyklopedia PWN

encyklopedia
[gr. egkýklios ‘tworzący krąg’, ‘całkowity’, paideía ‘wykształcenie’],
wydawnictwo informacyjne zawierające zbiór wiadomości ze wszystkich dziedzin wiedzy (encyklopedia ogólna, uniwersalna, powszechna) lub jednej dziedziny, dotyczące jednej epoki, jednego terytorium itp. (encyklopedia specjalistyczna, tematyczna), w układzie alfabetycznym lub rzeczowym — w wersji książkowej i/lub elektronicznej.
Brockhaus F.A.
[brọkhaus] Wymowa,
wydawnictwo niem.; wyspecjalizowane w edytorstwie dzieł encyklopedycznych, zwłaszcza uniwersalnych, zyskało świat. renomę; zał. 1805 przez F.A. Brockhausa w Amsterdamie;
leksykon
[gr.],
wydawnictwo informacyjne, zawierające w ułożonych alfabetycznie licznych, krótkich jednostkach tekstowych, zw. hasłami, słownikowe definicje nominalne z zakresu trudniejszego słownictwa nar. i obcego oraz podstawowe wiadomości encyklopedyczne (o desygnatach wyselekcjonowanych nazw osobowych, nazw własnych i nazw ogólnych) — dotyczące określonego zakresu tematycznego (l. tematyczny), jednej lub kilku dziedzin wiedzy (l. specjalistyczny) lub wszystkich dziedzin wiedzy (l. ogólny, uniwersalny);
Bibliographisches Institut
[bibliogrạ:fıszəs ınstitụ:t] Wymowa,
czołowe niem. wydawnictwo encyklopedyczne, zał. 1826 w Gotha przez J. Meyera, 1828 przeniesione do Hildburghausen, 1874 — do Lipska;
Hraban Maur, Magnentius Hrabanus Maurus, Rabanus Maurus, ur. ok. 780, Moguncja, zm. 4 II 856, Winkel (Rheingau),
teolog, pisarz encyklopedyczny;
Larousse
[larụs],
Librairie Larousse Wymowa,
najstarsze i największe fr. wydawnictwo encyklopedyczno-słownikowe, zał. 1852 w Paryżu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia