emulsyjnej

Encyklopedia PWN

niewłaściwa nazwa farb dyspersyjnych.
wielofazowe mieszaniny wybuchowe o konsystencji galarety
polimeryzacja
[gr. polymerḗs ‘wieloczęściowy’],
proces przemiany monomerów jednego rodzaju lub mieszaniny monomerów w makrocząsteczkę.
fot. zmiana wielkości elementów obrazu fot. (i odległości między nimi) wskutek nierównomiernego kurczenia się i rozkurczania warstwy emulsyjnej (żelatyny) podczas obróbki chem. oraz suszenia materiału fot.;
związki chemiczne lub mieszaniny, w których pod wpływem zewn. impulsu energ. o odpowiedniej intensywności rozwinie się szybka reakcja chem. z wydzieleniem dużych ilości gazów o bardzo wysokiej temperaturze.
Cibachrome
[sị:bəkroum],
ob. Ilfochrome Classic,
specjalny barwny materiał fot. produkowany przez bryt. firmę Ilford, służący do otrzymywania odbitek z przezroczy barwnych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia