emisyjną

Encyklopedia PWN

ekon. dokument przygotowywany w związku z ofertą papierów wartościowych i/lub dopuszczaniem ich do publicznego obrotu;
zależność natężenia promieniowania emitowanego przez atom (lub cząsteczkę) od długości fali;
Bank Emisyjny w Polsce, niem. Emissionsbank in Polen,
bank centralny dla GG, powołany 15 XII 1939 (rozpoczął działalność 8 IV 1940) przez niemieckie władze okupacyjne; siedziba w Krakowie, kilkanaście oddziałów w GG;
banki uprawnione do emisji pieniądza;
tomografia emisyjna pozytonowa, ang. Positon Emission Tomography, PET,
metoda tomografii, w której obraz przekroju ciała uzyskuje się na podstawie wyznaczenia rozkładu podanego radiofarmaceutyku znakowanego izotopem promieniotwóczym emitującym pozytony, a nośnikiem informacji są fotony powstające w wyniku anihilacji pozytonu;
banki
[wł. banca ‘stół’, ‘ława’],
ekon. przedsiębiorstwa zajmujące się pośrednictwem finansowym polegającym na gromadzeniu depozytów i udzielaniu kredytów.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia