elementem neutralnym

Encyklopedia PWN

mat. grupoid, w którym jest jednoznacznie określone działanie odwrotne do danego i który zawiera element neutralny (quasi-grupa z jedynką);
monoid
[gr.],
mat. struktura matematyczna będąca półgrupą z jedynką (neutralny element działania).
mutacja
[łac. mutatio ‘zmiana’],
genet. trwała zmiana w informacji genetycznej danego organizmu, polegająca na zmianie ilości lub struktury materiału genetycznego;
teoria ekonomiczna utożsamiana ze szkołą fryburską w ekonomii, będąca podstawą niemieckiej wersji neoliberalizmu,
ekon. jedna z danin publicznych charakteryzująca się zespołem cech, które wyróżniają się spośród pozostałych danin.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia