elementarne

Encyklopedia PWN

obiekty, których istnienie i wzajemne oddziaływanie pozwala wyjaśnić formy występowania i zachowania się materii.
mat. klasa funkcji obejmująca funkcje wymierne, wykładnicze, logarytmiczne, trygonometryczne, cyklometryczne (kołowe), a także funkcje powstałe w wyniku działań arytmetycznych nad powyższymi funkcjami oraz ich złożenia (superpozycje funkcji), zastosowane skończoną liczbę razy;
pierwszy stopień kształcenia ogólnego
mat. jednoelementowy podzbiór zbioru zdarzeń elementarnych Ω (przestrzeń probabilistyczna).
elementarna błona, błona jednostkowa, ang. unit membrane,
biol. termin opisujący hipotetyczną strukturę błon komórki, wprowadzony 1957 przez J.D. Robertsona;
fiz. uporządkowanie spinów w wiązce jąder względem wyróżnionego kierunku lub w wiązce cząstek elementarnych — względem wyróżnionej płaszczyzny;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia