elementami zbioru

Encyklopedia PWN

zbiór rozmyty, ang. fuzzy set,
mat. pojęcie stanowiące pewne uogólnienie pojęcia zbioru.
neutralny element działania, jedynka, jedność,
mat. pojęcie z zakresu algebry;
log. agregat, zestaw elementów, często różnych, lub całość o pewnej strukturze wewn., złożona z elementów będących częściami tej całości (zbioru)
mat. nieskończony zbiór, którego elementów nie można ponumerować, tzn. ustawić w ciąg;
log. agregat, zestaw elementów, często różnych, lub całość o pewnej strukturze wewnętrznej, złożona z elementów będących częściami tej całości (zbioru).
mat. zbiory niemające elementów wspólnych, czyli takie, że ich część wspólna jest zbiorem pustym.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia