elementów paliwowych

Encyklopedia PWN

urządzenie przem. przeznaczone do nagrzewania różnych materiałów (wsadu) do temperatury, w której zachodzą w nich odpowiednie przemiany fiz. lub reakcje chem. przewidziane w danym procesie wytwarzania lub obróbki.
element układu paliwowego wtryskowego służący do rozpylania paliwa (wtrysku) i nadawania strumieniowi rozpylanego paliwa odpowiedniego kształtu i kierunku.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia