elektryczne z oporowe

Encyklopedia PWN

substancja składająca się z 2 lub więcej pierwiastków chemicznych, z których co najmniej 1, ale występujący w przeważającej ilości, jest metalem;
proces trwałego łączenia materiałów topliwych, gł. stopów metali i tworzyw sztucznych, przez podgrzanie brzegów łączonych części do stanu ciastowatego i dociśnięcie wzajemne łączonych przedmiotów w miejscu z.
techn. wytyczona trasa wyposażona w urządzenia techniczne, dostosowana do ruchu środków transportu, ewentualnie poruszania się ludzi i zwierząt;
Acheson
[ạ̈czısən]
Edward Goodrich, ur. 9 III 1856, Waszyngton, zm. 6 VII 1931, Nowy Jork,
chemik amerykański;
anemometr
[gr. ánemos ‘wiatr’, metréō ‘mierzę’],
przyrząd do pomiaru prędkości (niekiedy również kierunku) przepływu płynów.
chrom, Cr, chromium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 24;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia