elektronowe

Encyklopedia PWN

piec próżniowy, w którym do ogrzewania wykorzystuje się energię strumienia elektronów (przyspieszanych w polu elektromagnetycznym), bombardujących wsad (mający zwykle postać prętów);
fiz. grupa elektronów związanych w atomie siłami elektr., która w stanie normalnym i przy występowaniu tylko centralnego, kulombowskiego pola jądra atomu wykazuje tę samą energię, oznaczoną gł. liczbą kwantową.
tomografia komputerowa realizowana za pomocą urządzenia, w którym wiązka elektronów generuje promieniowanie rentgenowskie w kolejnych miejscach anody mającej postać pierścienia otaczającego pacjenta w płaszczyźnie badania.
skupiony strumień elektronów, emitowanych z tego samego źródła i poruszających się po niemal równoległych torach w określonym kierunku.
oddziaływanie między atomami lub grupami atomów prowadzące do utworzenia bardziej złożonego układu, np. cząsteczki, kryształu (szkło kryształowe);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia