elektronowe

Encyklopedia PWN

zogniskowana wiązka elektronowa.
rezonans paramagnetyczny elektronowy, ang. Electron Paramagnetic Resonance (EPR),
fiz. rezonansowe pochłanianie promieniowania elektromagnetycznego o częst. mikrofalowej przez substancje zawierające cząstki paramagnet., tzn. mające stały moment magnet. (cząsteczki, rodniki, atomy, jony), umieszczone w stałym polu magnet.;
dział elektroniki dotyczący zagadnień technol. związanych z wytwarzaniem elementów i przyrządów elektronowych.
fiz. poglądowe pojęcie używane w kwantowym opisie atomów i cząsteczek, oznaczające obszar, w którym występuje duże prawdopodobieństwo znalezienia elektronów.
rodzaj grzejnika elektr.;
obróbka strumieniowa wykorzystująca strumień elektronów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia