elektronowe

Encyklopedia PWN

mikroskop elektronowy transmisyjny, ang. Transmission Electron Microscope (TEM),
przyrząd do badania (obrazowania) struktury ciał, gł. ciał stałych, w którym wykorzystuje się strumień elektronów o dużej energii skupiany przez soczewki elektromagnetyczne;
jedna z metod badania struktury materiałów zajmująca się zagadnieniami powstawania obrazów badanych obiektów w mikroskopach elektronowych, interpretacją tych obrazów dla uzyskania informacji o strukturze, konstrukcją mikroskopów elektronowych, a także przygotowaniem preparatów do badań;
wzajemna zależność ruchu elektronów w układach wieloelektronowych (atomach, cząsteczkach, metalach);
przyrząd elektronowy w postaci próżnioszczelnego naczynia (bańki), z umieszczonymi w nim elektrodami, pomiędzy którymi może zachodzić wyładowanie elektryczne, przejawiające się przepływem strumienia swobodnych ładunków, zazwyczaj elektronów, niekiedy również jonów;
fiz. model stosowany w niektórych metodach opisu właściwości elektronowych ciał stałych, głównie metali;
rozkład gęstości prawdopodobieństwa położenia elektronów w atomie w funkcji odległości od jądra;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia