elektronowe

Encyklopedia PWN

przybliżenie pi-elektronowe, przybliżenie π-elektronowe,
uproszczenie stosowane w teorii struktury elektronowej płaskich cząsteczek związków org. zawierających układy sprzężonych wiązań podwójnych, polegające na bezpośrednim uwzględnieniu w obliczeniach jedynie elektronów zajmujących orbitale typu π, tzn. orbitale antysymetryczne względem odbicia w płaszczyźnie cząsteczki.
wielkość określająca zdolność atomu lub cząsteczki do przyłączania elektronu z utworzeniem jonu ujemnego;
spawanie elektr. w próżni polegające na stapianiu obszaru styku wiązką elektronów wysyłanych przez żarzącą się elektrodę i przyspieszanych pod wpływem wysokiego napięcia.
teoria wiążąca właściwości fiz. metali z ich strukturą elektronową; wyjaśnia m.in. dobre przewodnictwo elektr. i cieplne metali oraz ich charakterystyczny połysk.
przyrząd, którego działanie opiera się na wykorzystaniu zjawisk związanych z ruchem elektronów w próżni i rozrzedzonych gazach oraz w ciałach stałych (zwłaszcza półprzewodnikach);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia