elektrokardiogram

Encyklopedia PWN

elektrokardiogram
[gr. ḗlektron ‘bursztyn’, kardía ‘serce’, grámma ‘zapis’],
EKG,
graficzne przedstawienie (na papierze lub ekranie monitora) przebiegu czasowego czynności elektr. serca w postaci synchronicznie zarejestrowanych (za pomocą elektrokardiografu) krzywych, pochodzących od poszczególnych odprowadzeń elektrokardiograficznych;
elektrokardiografia
[gr. ḗlektron ‘bursztyn’, kardía ‘serce’, gráphō ‘piszę’],
EKG,
jedna z metod diagnostycznych elektrografii polegająca na ocenie mech. czynności serca na podstawie analizy jego czynności elektr. (towarzyszącej mech. pracy serca i ją wyprzedzającej);
kardiowersja
[gr.-łac.],
rodzaj defibrylacji elektrycznej wykonywanej, gdy jest zachowany rytm serca;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia