elektroda Clarka

Encyklopedia PWN

czujnik amperometryczny do oznaczania zawartości tlenu w gazach i płynach;
elektrochem. czujnik stosowany do oznaczania składników gazowych w cieczach lub gazach, zwykle wykorzystujący pomiar potencjometryczny lub amperometryczny;
ogniwo galwaniczne, w którym elektrodą ujemną jest rtęć pokryta pastą z siarczanu rtęci (Hg2SO4) i siarczanu cynku (ZnSO4), dodatnią — amalgamat cynku, elektrolitem — nasycony roztwór ZnSO4;
ogniwo galwaniczne, ogniwo elektrochemiczne,
źródło energii elektrycznej, składające się zwykle z 2 różnych półogniw (elektroda) stykających się od strony elektrolitu bezpośrednio (jeśli elektrolit jest wspólny) albo pośrednio poprzez błonę półprzepuszczalną lub klucz elektrolityczny.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia