elektrochemiczna

Encyklopedia PWN

symilografia
[łac.-gr.],
telegrafia kopiowa, telegrafia faksymilowa, faksymilografia,
dział telekomunikacji obejmujący przekazywanie wiadomości w postaci nieruchomych obrazów (np.: pisma, rysunków, fotografii, map, schematów) pomiędzy 2 odległymi aparatami symilograficznymi, za pośrednictwem łącza telekomunikacyjnego.
zegar
[niem.],
przyrząd do wyznaczania czasu.
zegar, w którym przebieg okresowy jest wytwarzany przez elektroniczny generator zawierający rezonator kwarcowy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia