elektrochemiczna

Encyklopedia PWN

potencjał utleniająco-redukujący, potencjał redoks, potencjał pary redoks,
potencjał elektrody zbudowanej z danej pary redoks (np. Pb | Pb2+);
urządzenie realizujące operację przetwarzania, tj. zamianę jednej wielkości lub jej postaci albo wartości na inną wielkość (jej postać lub wartość), z zachowaniem jednoznacznej zależności między nimi, zw. charakterystyką przetwarzania;
krucha, porowata, zwykle brunatna warstwa tlenków, wodorotlenków i niekiedy soli żelaza, tworząca się na wyrobach z żelaza i stali pod wpływem czynników korodujących;
reakcja oksydacyjno-redukcyjna, reakcja utleniania-redukcji, reakcja redox,
reakcja, w której dochodzi do przeniesienia jednego lub więcej elektronów od atomu, jonu lub cząsteczki donora (czyli reduktora) do akceptora (czyli utleniacza);
sonochemia
[łac.-gr.],
fonochemia,
dział chemii fiz. zajmujący się reakcjami chem. i procesami fizyko-chem. zachodzącymi w ośrodku pod wpływem fal akustycznych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia