elektrochemiczna

Encyklopedia PWN

uszeregowanie pierwiastków chem. w kolejności wzrastającej zdolności do przyjmowania przez nie (lub ich kationy) elektronów w reakcjach utleniania-redukcji (redoks).
wielkość stosowana zamiast potencjału chemicznego μk w przypadku cząstki naładowanej elektrycznie (jonu, elektronu) w polu elektrycznym;
miara liczności materii odpowiadająca ilości substancji uczestniczącej w reakcji elektrochem. (redukcji lub utlenienia) wywołanej przepływem ładunku 1 kulomba;
korozja
[łac.],
proces niszczenia (degradacji) materiałów w wyniku reakcji chemicznych lub elektrochemicznych przebiegających na granicy zetknięcia z otaczającym je środowiskiem.
obróbka materiałów za pomocą narzędzi nieskrawających, wykorzystująca zjawisko erozji.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia