elektrochemiczna

Encyklopedia PWN

dział elektrochemii zajmujący się ogólnym opisem szybkości reakcji elektrochem., ustalaniem ich mechanizmów i wyznaczaniem parametrów kinetycznych.
ochrona metali przed korozją, polegająca na ich polaryzacji elektrodowej, najczęściej katodowej, za pomocą zewnętrznego źródła prądu (ochrona katodowa) albo przez połączenie chronionego metalu z metalem mniej szlachetnym, który staje się anodą w utworzonym makroogniwie i sam ulega korozji (ochrona protektorowa).
polimeryzacja, w której pierwotne cząsteczki inicjujące (aktywne) są generowane w zewn. polu elektrycznym;
analiza elektrochemiczna, elektroanaliza chemiczna,
zespół metod analizy chemicznej, których istotą jest pomiar parametrów elektrycznych (napięcia, natężenia, oporności) związanych z przepływem prądu przez roztwór próbki lub oddziaływaniem elektrod z roztworem będącym przedmiotem analizy;
korozja wywołana przepływem prądu elektr. w wyniku zetknięcia powierzchni metalu z elektrolitem.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia