elektrożużlowe

Encyklopedia PWN

spawanie elektrożużlowe, spawanie żużlowe,
spawanie elektr. elektrodą topliwą, w którym ciepło do stapiania obszarów styku wytwarza się wskutek oporu jaki stawia prądowi roztopiony żużel;
proces trwałego łączenia materiałów topliwych, gł. metali i stopów, przez stopienie brzegów łączonych elementów bez wywierania docisku, z dodawaniem lub bez dodawania spoiwa;
dział technologii obejmujący procesy łączenia metali i stopów oraz tworzyw sztucznych w wyniku skoncentrowanego doprowadzenia ciepła do miejsca, gdzie ma powstać złącze, i wytworzenie spoiny, zgrzeiny lub lutowiny.
spawanie przy użyciu energii elektr. jako źródła ciepła;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia