ekstynkcja

Encyklopedia PWN

wypełniający Wszechświat rozrzedzony gaz i pył nie związany bezpośrednio z galaktykami;
gaz i pył rozproszone w przestrzeni międzygwiazdowej.
fiz. prążki interferencyjne powstające w wyniku interferencji wiązek światła odbitych od 2 powierzchni warstwy (płytki) przezroczystej, jeśli kąt padania światła jest stały, a grubość warstwy zmienna;
różnorodność biologiczna, bioróżnorodność,
zróżnicowanie żywej przyrody na wszystkich poziomach jej organizacji (materiału genetycznego, populacji i gatunków, oraz ekosystemów);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia