ekstynkcja

Encyklopedia PWN

ekstynkcja
[łac. extinctio ‘wygaszenie’],
fiz. osłabienie wiązki światła przechodzącej przez ośrodek (np. powietrze, szkło) zachodzące wskutek pochłaniania i rozpraszania;
ekstynkcja
[łac. extinctio ‘wygaszenie’],
ekol. proces zanikania i wymierania gat. organizmów na obszarach ich naturalnego występowania.
ekstynkcja międzygwiazdowa, absorpcja międzygwiazdowa,
osłabienie i poczerwienienie światła gwiazd spowodowane rozpraszaniem przez pył międzygwiazdowy i pochłanianiem przez gaz międzygwiazdowy (materia międzygwiazdowa);
osłabienie docierającego do powierzchni Ziemi światła ciał niebieskich wskutek pochłaniania i rozpraszania w atmosferze;
osłabienie promieniowania w ośrodku międzygalaktycznym wywołane jego pochłanianiem i rozpraszaniem przez pył międzygalaktyczny.
astr. różnica jasności obiektu astronomicznego (np. gwiazdy, gromady kulistej gwiazd) wyrażonych w wielkościach gwiazdowych w 2 wybranych przedziałach widmowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia