ekstraktu

Encyklopedia PWN

ekstrakt
[łac. extractum ‘to, co wyciągnięte’],
wyciąg,
chem. roztwór otrzymywany w procesie ekstrakcji, zawierający: składnik lub składniki ekstrahowane, rozpuszczalnik użyty do ekstrakcji oraz niewielką ilość innych składników mieszaniny pierwotnej;
zagęszczone wyciągi (głównie wodne) z surowców roślinnych lub zwierzęcych;
ekstrakcja
[łac. extractio ‘wyciągnięcie’, ‘wyjęcie’],
techn. chemiczna metoda wyodrębniania określonych składników z mieszanin ciekłych lub stałych za pomocą odpowiednio dobranych, selektywnych rozpuszczalników (o różnej zdolności rozpuszczania poszczególnych składników lub określonych ich grup);
membranowa metoda wyodrębniania składników z mieszanin ciekłych;
kawa
[tur. < arab.],
powszechnie znana używka (w postaci naparu), uzyskiwana z nasion krzewów lub drzew z rodzaju kawowiec (Coffea) uprawianych w strefie międzyzwrotnikowej, głównie Afryki i Ameryki Południowej
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia