ekstrakcję

Encyklopedia PWN

ekstrakcja
[łac. extractio ‘wyciągnięcie’, ‘wyjęcie’],
techn. chemiczna metoda wyodrębniania określonych składników z mieszanin ciekłych lub stałych za pomocą odpowiednio dobranych, selektywnych rozpuszczalników (o różnej zdolności rozpuszczania poszczególnych składników lub określonych ich grup);
ekstrakcja
[łac. extractio ‘wyciągnięcie’, ‘wyjęcie’],
med. wyciągnięcie, wydobycie lub wyrwanie;
membranowa metoda wyodrębniania składników z mieszanin ciekłych;
karbochemia
[łac.-gr.],
całokształt wiedzy o właściwościach, przeróbce i produktach tej przeróbki węgli kopalnych (kamiennych, brunatnych) i torfów;
alkanina, anchusina,
naturalny barwnik wydobywany z alkanny i farbownika lekarskiego (przez ekstrakcję eterem naftowym);
badanie jakościowego (analiza jakościowa) i ilościowego (analiza ilościowa) składu chem. substancji.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia