ekstrahent

Encyklopedia PWN

rozpuszczalnik (lub mieszanina rozpuszczalników) stosowany do ekstrakcji;
ekstrakcja
[łac. extractio ‘wyciągnięcie’, ‘wyjęcie’],
techn. chemiczna metoda wyodrębniania określonych składników z mieszanin ciekłych lub stałych za pomocą odpowiednio dobranych, selektywnych rozpuszczalników (o różnej zdolności rozpuszczania poszczególnych składników lub określonych ich grup);
sodu octan, CH3COONa,
związek organiczny, sól, kryształy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia