eksterminacja

Encyklopedia PWN

niedostatek środków żywnościowych, wynikający z ich braku lub niemożności dysponowania nimi w ilości niezbędnej do zaspokojenia uczucia głodu, powodujący wzrost liczby zgonów, a w skrajnej formie prowadzący do wyniszczenia znacznej części populacji.
Kohnert
[kọ:nert]
Hans Joachim, ur. 1905, zm. 1979,
przywódca mniejszości niemieckiej na Pomorzu;
największa chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia religijnego określane jako katolicyzm, utożsamiająca się w swojej wierze i nazwie z Kościołem powszechnym (gr. katholikos ‘powszechny’) oraz uznająca w sferze doktryny i organizacji kościelnej autorytet papieża, biskupa Rzymu.
Kowner Aba, ur. 1918, zm. 1987,
żydowski poeta i prozaik, tworzący w języku hebrajskim;
Krüger Friedrich Wilhelm, ur. 8 V 1894, Strassburg (Karyntia), zm. 10 V 1945,
na terenie Austrii, funkcjonariusz hitlerowski;
w starożytności wysepka na M. Egejskim, u wybrzeży Azji Mniejszej, na zachód od Miletu (obecnie połączona z lądem namułami rz. Menderes);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia