eksterminacja

Encyklopedia PWN

system poglądów ideologicznych i sposób władania partią i państwem komunistycznym, ukształtowany w okresie, gdy WKP(b) (Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego) i ZSRR rządził po dyktatorsku J. Stalin i jego zausznicy; narzucany jako wzorzec ustroju społeczno-politycznego i gospodarczego innym partiom i państwom komunistycznym do naśladowania.
zbrodnie w okresie II wojny światowej dokonane w wyniku świadomej i planowej działalności niemieckiej partii narodowosocjalistycznej NSDAP, instytucji i organów państwowych, organizacji III Rzeszy oraz ich funkcjonariuszy.
rdzenna ludność Australii.
kryptonim akcji mordowania więźniów obozów hitlerowskich niezdolnych do pracy lub uznanych za aspołecznych;
miasto powiatowe w województwie kujawsko-pomor., na pograniczu Równiny Inowrocławskiej i Kotliny Toruńskiej.
miasto w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim, na Wysoczyźnie Łaskiej, w łódzkiej aglomeracji przem.-miejskiej (graniczy z północno-zachodnimi przedmieściami Łodzi).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia