eksploatację podziemną

Encyklopedia PWN

Moskwa, Moskwạ,
stolica Rosji, w centrum jej części eur., nad rz. Moskwa.
Natrun, An-, Wādī an-Naṭrūn,
dolina w obniżeniu tektonicznym na zachód od Delty Nilu, w pobliżu drogi Kair–Aleksandria
Nevada
[nıwạ̈də] Wymowa,
stan w zachodniej części USA;
racjonalne gospodarowanie zasobami gleb i ochrona ich wartości produkcyjnych oraz innych niezbędnych do zachowania równowagi przyr., w szczególności zapobieganie i przeciwdziałanie zmianom, a w razie uszkodzenia lub zniszczenia — przywracanie właściwego stanu.
usuwanie wody gromadzącej się w kopalni
zespół przepisów prawnych określających uprawnienia Skarbu Państwa, podmiotów gosp. oraz innych osób do eksploatacji złóż kopalin (tzn. węgla, gazu ziemnego, ropy, rudy żelaza i metali nieżelaznych, soli, siarki i in.),
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia