eksploatację podziemną

Encyklopedia PWN

miasto powiatowe w województwie podkarpackim, na pograniczu Pradoliny Podkarpackiej i Pogórza Rzeszowskiego, nad Sanem.
wzniesienie w południowo-zachodniej części Kielc, fragment Pasma Kadzielniańskiego;
Kochmański Tadeusz, ur. 17 IX 1904, Kraków, zm. 2 XI 1986, tamże,
inżynier górnik, wynalazca;
wieloczynnościowa maszyna górnicza,
geol. strefa obniżonego zwierciadła wód podziemnych występująca m.in. wokół studni oraz ujęć wody w kopalni, powstała wskutek pompowania wody;
systemowe badanie (obserwacje i pomiary), analiza i ocena stanu środowiska w celu rejestracji zachodzących w nim zmian, często obejmuje także prognozowanie zmian zachodzących w środowisku.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia