eksploatację podziemną

Encyklopedia PWN

konspiracyjna organizacja zbrojna ruchu ludowego;
Budryk Witold, ur. 24 II 1891, Białystok, zm. 18 XI 1958, Kraków,
specjalista w dziedzinie górnictwa;
Chudek Mirosław, ur. 4 XII 1934, Częstochowa,
specjalista w dziedzinie górnictwa;
cios, spękania ciosowe,
geol. system regularnych spękań i szczelin w skałach powodujący podzielność skał (np. pod wpływem uderzenia) na regularne bloki;
dziedzina geodezji, której głównym zadaniem jest przygotowanie i bieżące uzupełnianie dokumentacji (w postaci danych liczbowych i map), koniecznej do prowadzenia eksploatacji górniczej złóż minerałów (podziemnej, otworowej lub odkrywkowej).
dział nauki i techniki zajmujący się budowlami pozwalającymi właściwie prowadzić gospodarkę wodną; m.in. są to: budowle wodne, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, rurociągi hydrotechn., budowle w głębokich wykopach — np. stacje metra;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia