eksploatację podziemną

Encyklopedia PWN

filar
[średniow. łacina pilare < łac. pila ‘słup’],
górn. pas kopaliny pozostawiony celowo przy podziemnej eksploatacji złoża;
górn. zagłębienie terenu powstałe wskutek zapadnięcia się warstw skalnych w wyniku podziemnej eksploatacji kopaliny;
działania techn. i organizacyjno-prawne, których celem jest zachowanie lub przywrócenie wodom naturalnym pełnej przydatności jakościowej oraz utrzymanie równowagi bilansu wodno-gosp. kraju.
uszkodzenia obiektów na powierzchni ziemi lub pod ziemią oraz inne szkody materialne powstałe w następstwie eksploatacji złóż;
m. we wschodniej części Uzbekistanu, w wilajecie taszkenckim, u podnóża G. Czatkalskich, w dolinie rz. Ohangaron (dopływ Syr-darii).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia