ekonomiczna

Encyklopedia PWN

techn. skutek zużywania elementów i zespołów maszyn: ubytek masy i trwałe odkształcenia warstw wierzchnich oraz fizykochemiczne zmiany w miejscach tarcia;
Związek Stowarzyszeń Zawodowych (ZSZ), do 1920 Komisja Centralna Klasowych Związków Zawodowych,
centrala klasowych organizacji zawodowych, działająca 1919–39;
ekon. zysk przedsiębiorstwa występujący, gdy cena zrównuje się z minimum przeciętnych długookresowych kosztów całkowitych;
początkowo nazwa członków plemienia Judy, należącego do wspólnoty plemiennej pochodzenia semickiego (12 plemion izraelskich), potem zamieszkującego starożytną Judę, stopniowo rozszerzona na wszystkich wyznawców judaizmu.
żywność, pożywienie, pokarm,
produkt pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, który w stanie naturalnym lub po przetworzeniu jest spożywany przez ludzi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia