egzosferą

Encyklopedia PWN

egzosfera
[gr.],
najwyższa warstwa atmosfery ziemskiej, położona na wys. 500–1000 km.;
astr. obiekt będący źródłem na tyle silnego pola grawitacyjnego, że niemożliwe jest przesłanie przezeń na zewnątrz żadnej informacji.
najbardziej zewnętrzna, gazowa część naszej planety;
krótkotrwałe impulsy elektromagnetyczne o częst. od 100 Hz do kilku MHz, wywołane gł. wyładowaniami atmosferycznymi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia