egzogennych

Encyklopedia PWN

med. wrodzone zaburzenie przemiany fenyloalaniny (niezbędnego aminokwasu egzogennego), w którego wyniku dochodzi do uszkodzenia układu nerwowego;
aminokwas egzogenny występujący w większości białek;
kapusta, Brassica,
rodzaj z rodziny kapustowatych (krzyżowych);
leucyna
[łac.< gr.],
aminokwas egzogenny, występuje w większości białek;
lizyna
[gr.],
zasadowy aminokwas egzogenny;
maskulinizacja
[łac. masculinus ‘męski’],
wirylizacja,
med. wystąpienie u kobiety lub dziewczynki cech somatycznych męskich;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia